ESCO – Velegnet til at fremme energibesparelser i boliger?

Danmark | februar 2008 - april 2010

ESCO står for Energy Service Company – på dansk: energitjenesteselskab. Noget tyder på, at det traditionelle ESCO-format, som det er defineret af EU, ikke er optimalt som løftestang for energirenovering af klimaskærmen i enfamiliehuse under de eksisterende rammebetingelser (2009). Problemet er, at netop denne målgruppes interesser, behov og bekymringer ikke ensidigt fokuserer på størrelsen af den lovede energibesparelse og den økonomiske besparelse. ESCO-ydelsens vigtigste funktion er at bistå den enkelte kunde i at overkomme eller reducere dennes bekymringer og risici (i bred forstand) samt understøtte kundens interesser. Et eventuelt garantielement bør knytte an til disse.

Kvalificere debatten om ESCO

Rapportens formål har været at kvalificere den aktuelle debat vedrørende ESCO som middel til energirigtig renovering af enfamiliehuse. Udgangspunktet for arbejdet var en hypotese om, at der findes en lang række attraktive og rentable spareprojekter, som ikke realiseres, primært fordi brugerne finder det for besværligt.

Analysen er baseret på information indsamlet gennem

  • Dansk Energi Nets E-Lab
  • en ekspertworkshop
  • en afprøvning af to konkrete energirenoveringskoncepter
  • en markedsundersøgelse af eksisterende kommercielle tilbud og forskningsprojekter inden for emnet energirenovering af enfamiliehuse, med udgangspunkt i hjemmesider og interviews med aktører.

 
Stordriftsfordele

Der er tegn på, at stordriftsfordele kan opnås uden brug af den traditionelle ESCO-forretningsmodel. Udfordringen består i at skabe tilstrækkelig efterspørgsel efter energirigtig renovering og tilstrækkeligt incitament for udbyderne. Gruppering af renoveringsprojekter kan reducere omkostningerne hvad enten de er initieret af ESCO-virksomheder eller husejere, lokale foreninger eller kommunen selv. Markeds-undersøgelsen viste at der er en voksende interesse fra forbrugerside i energirådgivning og bekræftelse af energirigtige valg – samt en villighed til at betale for disse tjenester.

Projektet er resultatet af et samarbejde mellem Lokalenergi, NRGi Rådgivning, Teknologisk Institut og Ea Energianalyse. Derudover er projektet blevet fulgt og kommenteret af en ekspertgruppe bestående af repræsentanter for Realkredit Danmark, Merkur Andelskasse, Pro Tec Vinduer og Energitjenesten.

Projektet blev støttet af Elforsk.