Statslige institutioners beredskab i forhold til strømafbrydelser

Danmark | januar 2007 - januar 2008

Samfundet er stærkt afhængigt af en sikker elforsyning. For visse elanvendelser kan det være hensigtsmæssigt at give en ekstra sikkerhed ved at installere nødstrømsanlæg.

Ea Energianalyse har i samarbejde med Dansk Energi Analyse kortlagt udbredelsen af nødstrømsanlæg inden for staten og regionerne. Vi har samtidig analyseret baggrunden for en række institutioners anskaffelse og brug af nødstrømsanlæg samt vurderet deres generelle beredskab i forhold til strømsvigt. Resultaterne er baseret på telefoninterviews af et stort antal statslige og regionale institutioner samt besøg hos 20 udvalgte institutioner.

Projektet er gennemført for Rigsrevisionen og Energistyrelsen i perioden december 2007 til marts 2008. Projektet indgår som en del af en bredere vurdering, som Rigsrevisionen gennemfører af statens og regionernes beredskab i forhold til strømsvigt.