Personbilers CO2-emissioner

Danmark | juni 2009 - juli 2009

Ea Energianalyse har for brancheforeningen Energi- og olieforum (EOF) udarbejdet en analyse af CO2-emissionerne fra fem forskellige slags personbiler: benzin-, diesel-, hybrid-, plug-in hybrid- og elbiler med fokus på årene 2010, 2015 og 2025.

Metodisk fokuserede analysen på de forskellige effektivitetsgrader for hver biltype såvel som på effektivitet og CO2-emissioner forbundet med de påkrævede opstrømsaktiviteter, der knytter sig til de respektive brændsler.

Analysen benytter en regnearksbaseret energistrømsmodel, som tager udgangspunkt i bilens behov for mekanisk arbejde, elektrisk arbejde i form af lys, køling mv. samt for opvarmning.  

Analysen omfatter også redegørelser for nuværende relevante teknologier såvel som forventede forbedringer frem mod 2025. Analysen inddrager desuden overvejelser omkring marginal elproduktion samt EU’s CO2-kvotesystem.

Hvor vi har arbejdet