Vejledning til offentlige institutioner om nødberedskab

Danmark | november 2009 - april 2010

Ea Energianalyse har for Energistyrelsen i 2010 udarbejdet en vejledning til offentlige institutioner om brug af nødstrøm. Opgaven lå i forlængelse af et projekt for Energistyrelsen og Rigsrevisionen gennemført i foråret 2008 om nødstrømsanlæg i statslige og regionale institutioner.

Vejledningen blev opdateret i januar 2012 og indeholder en kort beskrivelse af elsystemets robusthed, sandsynligheden for strømafbrydelser, og hvordan der kan planlægges for dem. Endvidere analyseredes mulighederne for vurdering af kritisk elforbrug, tilrettelæggelse af beredskabsplanlægningen, samt valg af nødstrømsløsning, dimensionering, rutiner mm.

Projektet blev gennemført i samarbejde med Dansk Energi Analyse.