Analyse af detailmarkedet for el

Danmark | december 2021 - marts 2022

Ea har for Energistyrelsen foretaget en intern analyse af detailmarkedet for el med fokus på små forbrugere, dvs. husholdninger og små og mellemstore virksomheder.

Detailmarkedet for elektricitet har længe været præget af en lav interesse og lavt engagement fra slutbrugerne, samt et begrænset udvalg af muligheder for slutbrugere med et mindre forbrug. Dette har betydet relativt få leverandørskift og praktisk talt ingen fleksibilitet i elforbruget fra de mindre kunders side. En række forhold har ændret på dette, særligt i forhold til fleksibelt forbrug, hvor der ses en stigende interesse – med fjernaflæste elmålere og nye apps er det blevet nemmere at realisere et fleksibelt elforbrug.

Analysen peger på en række forhold, der med fordel kan forbedres for at støtte den interesserede forbruger. 

Projektet løb fra december 2021 til marts 2022.