Bistand til fjernvarmeanalyser

Danmark | januar 2019 - oktober 2019

Som udløber af Energiaftalen fra juni 2018, varetog Energistyrelsen en omfattende konsekvensanalyse af ændringer af reguleringen i fjernvarmesektoren.

Ea Energianalyse bistod i dette projekt Energistyrelsen med faglig sparring omkring metode, forudsætninger, model og fortolkning af resultater vedr. konsekvensanalysen.

Energistyrelsen havde i forbindelse med analysen behov for ny data omkring planlagte nye fjernvarmeanlæg, anlægsombygninger og skrotninger i områder, der alle har et varmegrundlag på over ca. 500 TJ, eller er affaldsområder. For at tilvejebringe det nye datagrundlag for Energistyrelsen, producerede Ea Energianalyse en Excel-tabeloversigt over nye anlæg, ombygninger og skrotninger, baseret på eksisterende viden og screening af offentligt tilgængelige kilder.

Projektet løb fra januar til oktober 2019.