De økonomiske forudsætninger bag Radikale Venstres klimaudspil

Danmark | oktober 2021 - december 2021

Ea har i efteråret 2021 gennemgået de økonomiske forudsætninger for Radikale Venstres klimaudspil ”110% Grønt Danmark”.

Gennemgangen fokuserede på de indsatser/områder, som har de største økonomiske og klimamæssige effekter:

  • CCS (fangst og lagring af CO2)
  • Omstilling af processer i industrien
  • Omstilling af transport
  • Udfasning af gas- og oliefyr

Desuden var der fokus på indsatser med en effekt i 2030 eller tidligere. Gennemgangen omfattede ikke drivhusgasudledninger fra landbrug, som ikke er energirelaterede.