Elprispåvirkninger fra lukningen af Ringhals 1 og 2

Norden | december 2021 - februar 2022

I Sverige har de høje elpriser skabt en debat om, hvordan elpriserne ville have set ud, hvis alle reaktorerne på Ringhals atomkraftværket stadig var i drift. Ringhals består af fire reaktorer. To af reaktorerne, R1 og R2, blev permanent lukket ned i henholdsvis 2019 og 2020, mens R3 og R4 stadig er i drift. En analyse, der fokuserede på efteråret 2021, blev udført af Ea Energianalyse og Energiforsk. En simulering af elsystemet på det tidspunkt blev lavet, og så blev enten 1,8 GW atomkraft eller 3,5 GW offshore vindenergi tilføjet, for at se, hvilken effekt det ville have haft på elpriserne.

Resultatet var, at elpriserne kunne have været 30-50% lavere på det tidspunkt, hvis der havde været yderligere elektricitetsproduktion i drift. En af årsagerne til den store priseffekt er, at Sverige har begrænsninger i transmissionskapaciteten til andre lande, og en forøgelse af den lokale produktion forøger disse flaskehalse, hvilket afspejler sig i lavere elpriser i Sverige.

Analysen byggede videre på arbejde fra Nordic Clean Energy Scenarios-projektet, som fokuserede på muligheder for at opnå CO2-neutralitet i den nordiske energisektor.

Projektet blev udført fra december 2021 til februar 2022 og rapporten kan findes på Energiforsks hjemmeside.