Nordic Clean Energy Scenarios

Scenarieanalyser og roadmaps | januar 2020 - april 2021

I projektet Nordic Clean Energy Scenarios udvikles energiscenarier for at vise hvordan de nordiske lande kan blive klimaneutrale frem mod 2050. Fokus er på de energirelaterede drivhusgasemissioner som står for størstedelen af de samlede udledninger (81% i 2017).

Projektet bygger på tidligere arbejde, blandt andet Nordic Energy Technology Perspectives, ved at supplere med opdaterede og dybere analyser af teknologiske og socioøkonomiske rammebetingelser.

Et onlineværktøj vil blive udviklet, så data og resultater kan udforskes på en gennemsigtig og tilgængelig måde. For at fremme den videre udvikling, vil de modeller og databaser der frembringes i projektet være open access.

Projektet udføres for Nordisk Energiforskning (Nordic Energy Research) i samarbejde med Energiforsk (lead), Energy Modelling Lab, IVL Svenska Miljöinstitutet, Norwegian University of Life Sciences, VTT Technical Research Centre of Finland, Profu, Thema og Tøkni. Det løber fra januar 2020 til april 2021.