Nordic Clean Energy Scenarios

Scenarieanalyser og roadmaps | januar 2020 - august 2021

I projektet Nordic Clean Energy Scenarios blev energiscenarier udviklet for at vise, hvordan de nordiske lande kan blive klimaneutrale frem mod 2050. Fokus var på de energirelaterede drivhusgasemissioner som står for størstedelen af de samlede udledninger (81% i 2017).

Projektet byggede videre på tidligere arbejde, blandt andet Nordic Energy Technology Perspectives, ved at supplere med opdaterede og dybere analyser af teknologiske og socioøkonomiske rammebetingelser.

Et onlineværktøj blev udviklet, så data og resultater kan udforskes på en gennemsigtig og tilgængelig måde. For at fremme den videre udvikling, er de modeller og databaser der blev frembragt i projektet open access.

Projektet blev udført for Nordisk Energiforskning (Nordic Energy Research) i samarbejde med Energiforsk (lead), Energy Modelling Lab, IVL Svenska Miljöinstitutet, Norwegian University of Life Sciences, VTT Technical Research Centre of Finland, Profu, Thema og Tøkni. Det løb fra januar 2020 til august 2021.

Projektets rapport kan downloades her.