Energimasterplan til West Nusa Tenggara provinsen i Indonesien

Balmorel: Energisystemsmodel | september 2022 - december 2023

West Nusa Tenggara provinsen, bestående af en øgruppe med hovedøerne Lombok og Sumbawa, har lagt sig fast på et mål om at have 60% vedvarende energi i Lomboks energisystem i 2030, 100% vedvarende energi i hele provinsens net i 2040 og netto-nul udledninger for alle energisektorer i 2050. Dette mål er den første af sin slags i indonesisk sammenhæng.

Energistyrelsen har i flere år indgået i et tæt partnerskab med energiautoriteter i Lombok og vil give støtte til at målene kan nås. De lokale samarbejdspartnere omfatter ESDM, PLN og andre organisationer fra energisektoren. Konkret arbejder Energistyrelsen på at hjælpe med at udvikle en energimasterplan, med analyser af, hvordan provinsen kan nå sine mål.

Ea deltager i arbejdet med at udvikle energiplanen, som vil fungere som et værktøj til at vise relevante udviklingsveje, samtidig med at både de største barrierer for og skridt til at fremme deres implementation analyseres.

Projektet omfatter fire arbejdspakker, der omhandler en kortlægning af den nuværende status og de nuværende udviklingsveje, energisektormodellering i Balmorel, støtte til Energistyrelsens udviklingsveje, og økonomiske og samfundsøkonomiske analyser.

Arbejdet begyndte i september 2022 og forventes at blive afsluttet i december 2023.