Fremskrivning af elmarkedspriser

Affald, bioenergi, geotermi | januar 2021 - marts 2021

Ea Energianalyse har udarbejdet en fremskrivning af elmarkedspriser frem mod 2050 for DK1 (Vestdanmark) for AffaldVarmeAarhus.

Prisprognosen blev baseret på en referencefremskrivning, som afspejlede den mest sandsynlige udvikling på baggrund af politisk udmeldte beslutninger om omstillingen af energisystemet herhjemme og i Danmarks nabolande.

Referencefremskrivningen blev suppleret af to alternative fremskrivninger, der dækkede udviklinger, som kan få særlig stor betydning for de fremtidige elpriser. Disse fungerede som et robusthedstjek af referencen og medvirkede til at udspænde et sandsynligt udfaldsrum for elpriserne. 

Elpriserne blev beregnet vha. el- og varmemarkedsmodellen Balmorel og var baseret på et år med vejrmæssige normalforhold.

Projektet løb fra januar til marts 2021.