Fremtidens fjernvarmeproduktion i Rønne

Danmark | februar 2021 - oktober 2021

Rønne Varmes bestyrelse har igangsat en strategiproces med henblik på at pege på, hvordan fjernvarmeforsyningen i Rønne kan se ud i fremtiden. I denne proces ses der på, hvordan varmeproduktionen kan ske, herunder om de eksisterende varmeproduktionsanlæg bør levetidsforlænges, eller om der skal peges på helt nye varmeforsyningsløsninger.

I den forbindelse har Ea Energianalyse udført en analyse af muligheder for forsyning af fjernvarmesystemet i fremtiden for Rønne Varme, herunder politiske og reguleringsmæssige rammer, screening af teknologier og indledende økonomiske analyser af scenarier.

Projektet blev udført fra februar til oktober 2021.