Klimaberegninger for Fagbevægelsens Hovedorganisation

Danmark | april 2020 - maj 2020

I maj 2020 fremlagde Fagbevægelsens Hovedorganisation deres bud på en klimaplan med titlen ”Sammen skaber vi Danmark: Sammen skaber vi grøn omstilling”, indeholdende 113 tiltag til at reducere drivhusgasudledningerne med 70% i 2030.

Ea Energianalyse har vurderet sammensætningen af klimatiltagene, samt klimaeffekten af centrale forslag. Vurderingen har haft til hensigt at sikre, at tiltagene ikke overlapper eller udelukker hinanden, samt at klimaeffekten af tiltagene er retvisende.

Projektet løb fra april til maj 2020.