Klimaplan til Roskilde

Danmark | marts 2020 - august 2020

Roskilde Kommune har med sin Strategiske Klima- og Energiplan fra 2019 fastlagt en række klima- og energimål, der på flere punkter er mere ambitiøse end det nationale mål om klimaneutralitet i 2050. Et af punkterne specificerer, at Roskilde skal være en CO2-neutral kommune som geografisk område i 2040. Denne målsætning bliver understøttet i en handlingsorienteret klimaplan, som følger den Strategiske Klima- og Energiplan.

Ea Energianalyse har assisteret ved at opstille scenarier for Roskildes udledning af drivhusgasser frem til 2040, og udvikle et regnearksværktøj til brug for dette arbejde, samt til Roskilde Kommunes efterfølgende arbejde med strategisk energi- og klimaplanlægning.

Projektet løb fra marts til august 2020.