Naturgasanalyse for Fredensborg

Danmark | marts 2021 - august 2021

Fredensborg Kommune har en målsætning om fossilfri el- og varmeforsyning senest i 2035. Dette vil betyde nedlæggelse af i alt cirka 7500 individuelle naturgasfyr i kommunens husstande, hvoraf 2000 er i boliger, der kategoriseres som tæt-lav bebyggelse og som samtidigt ligger i områder, der ikke umiddelbart egner sig til fjernvarmeforsyning. ​På grund af potentielle støjgener er vurderingen, at individuelle varmepumper heller ikke er en oplagt løsning for denne type bebyggelse. ​

Formålet med opgaven var derfor at beskrive og vurdere alternative forslag til varmeforsyningen i tæt-lave bebyggelsesområder samt at vurdere, hvilke geografiske områder, der bør prioriteres til en fælles varmeløsning ud fra information om muligheder for nærliggende fjernvarme, kedlernes alder, og lignende lokale og relevante forhold. Analysen bestod af følgende tre arbejdspakker:​

  • Arbejdspakke 1: Kortlægning af områderne​
  • Arbejdspakke 2: Varmeteknologikatalog​
  • Arbejdspakke 3: Analyse og anbefalinger for alternativ varmeforsyning i områderne​

En del af de identificerede områder er spredt bebyggelse, som ikke er interessant for fælles varmeløsninger og/eller har gode forudsætninger for individuelle varmepumper. Det er især ved den tætte, lave bebyggelse at individuelle varmepumper kan være udfordrede, og denne analyse undersøgte muligheden og konkurrencedygtigheden ved fælles løsninger i disse områder.

For hvert område blev et overslag beregnet for omkostningerne ved de fælles varmeløsninger og på baggrund af dette blev det vurderet, hvorvidt en fælles løsning kan være økonomisk fordelagtig sammenlignet med den/de eksisterende varmeløsning(er) og alternative individuelle løsninger.

Projektet blev udført for Fredensborg Kommune, og løb fra marts til august 2021.