Omkostningsanalyse 2017

Energiforbrug, besparelser og demand response | februar 2019 - juni 2019

Energispareaftalen af 16. december 2016 foreskriver, at alle net- og distributionsselskaber årligt skal realisere en række energibesparelser. I forbindelse med opfyldelsen af spareforpligtelsen dækkes selskabernes faktiske omkostninger til aktiviteter, som er en del af en omkostningseffektiv opfyldelse af forpligtigelsen. I henhold til aftalen kan der hvert år gennemføres en omkostningsanalyse med særligt fokus på de dyreste energiselskaber.

På vegne af Energistyrelsen har Ea Energianalyse gennemført en omkostningsanalyse af energiselskabernes indberettede omkostninger i forbindelse med opfyldelsen af energispareforpligtelsen i 2017. Der blev til analysen udvalgt 35 net- og distributionsselskaber med omkostninger der ligger blandt de 5% højeste per indberettet kWh.

Formålet med analysen var at få indblik i omkostningseffektiviteten i forbindelse med selskabernes energispareindsats i 2017, og hvad der ligger til grund for, at nogle selskaber realiserer besparelser til højere eller lavere omkostninger per sparet kWh. Sigtet er endvidere at opnå et godt indblik i, hvilke skridt de dyreste selskaber eventuelt har taget siden 2017 for at nedbringe deres omkostninger.

Da Ea Energianalyse tidligere har gennemført omkostningsanalyser for 2013-2016, omfattede projektet også en tværgående opsamling på analyserne for 2013-2017.

 Analysen er gennemført i 2019.