Opdatering af teknologikatalog for biogas

Affald, bioenergi, geotermi | juli 2022 - april 2023

Energistyrelsen udgiver teknologikataloger med nøgledata for centrale teknologier i den grønne omstilling, herunder biogasproduktion og -opgradering. Set i lyset af den udvikling af biogasanlæg, der er sket de seneste år, vurderede Energistyrelsen det var relevant med en opdatering af kapitlerne om biogasproduktion og -opgradering i teknologikataloget for fornybare brændstoffer.

Kapitlerne blev senest opdaterede i 2017, hvor Ea Energianalyse var ansvarlig for arbejdet. I dette projekt foretog Ea igen en opdatering, der omfattede både dataark og den kvalitative kapiteltekst, samt tilhørende referencer.

Projektet løb fra juli 2022 til april 2023.