Opdatering af teknologikatalog for individuelle opvarmningsanlæg

Danmark | september 2020 - april 2021

Energistyrelsen udgiver i samarbejde med Energinet teknologikataloger for energiteknologier. Katalogerne indeholder oplysninger om teknik, økonomi og miljø for en række energitekniske anlæg og bliver brugt i forbindelse med modelarbejde og andre analyser. For at sørge for at den bedste tilgængelige data er til rådighed, opdateres katalogerne løbende.

I dette projekt stod Ea Energianalyse for at opdatere alle de eksisterende dataark til ”Teknologikatalog for individuelle opvarmningsanlæg”. Et nyt kapitel om hybridvarmepumper, med tilhørende dataark, blev også tilføjet som en del af projektet.

Analyser fra Ea Energianalyse, Klimarådet mf. peger på, at opfyldelsen af målet om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030 kræver, at alle oliefyr og minimum 70% af gasfyrene konverteres til grønne opvarmningsformer. Dette vil kræve en fornyet planlægningsindsats fra både kommuner og forsyningsselskaber. Teknologikataloget for individuelle opvarmningsteknologier bliver i den forbindelse et vigtigt værktøj og en vigtig del af planlægningsgrundlaget.

Projektet løb fra september 2020 til april 2021.