Review af Energinets koncernstrategi

Danmark | maj 2020 - august 2020

Energinets bestyrelse vedtog i november 2019 en ny koncernstrategi, der tog udgangspunkt i den betydelige og aktuelle udfordring for energisystemet og for samfundet, nemlig omstillingen til et grønt og bæredygtigt energisystem.

Ea Energianalyse blev i den forbindelse bedt om at foretage et eksternt review af strategien med henblik på at analysere, om den er fuldt ud dækkende i forhold til aktuelle udviklingstendenser på energiområdet, og herunder vurdere Energinets rolle.

Projektet løb fra maj til august 2020.