Værdien af afledte effekter i forbindelse med energirenovering af bygninger

Energiforbrug, besparelser og demand response | september 2019 - november 2019

Energieffektiviseringsprojekter har ofte afledte effekter, som dog typisk ikke indregnes eksplicit i projektøkonomien. Der er gennem årene foretaget mange studier af afledte effekter, men det er stadig en udfordring at kortlægge og værdisætte disse effekter, da robuste værdier kræver før og efter målinger, gerne i længere tidsserier, og med sammenligningsgrupper.

I dette projekt udførte Ea Energianalyse et litteraturstudie omkring dette emne, med en kortlægning, vurdering og sammenfatning af resultater fra studier, som ville være relevante i en dansk sammenhæng.

Projektet blev udført på vegne af Energistyrelsen og løb fra september til december 2019.