Vurdering af omkostninger til CO2-reduktion

Balmorel: Energisystemsmodel | november 2019 - august 2020

I dette projekt bistod Ea Energianalyse DØRS (De Økonomiske Råds Sekretariat) i at undersøge, hvordan regeringens 70%-målsætning kan opnås mest omkostningseffektivt. Som økonomiske instrumenter blev effekten af en CO2-skat, VE-støtte og forbrugsafgifter analyserede.

I den fremtidige energiforsyning vil el- og varmesiden være tæt koblet. Det skyldes dels, at en stigende del af fjernvarmeforsyningen vil blive dækket af el til varme gennem varmepumper og geotermiske anlæg, dels kraftvarmeværkernes drift, hvor der både produceres el og varme. 

I forbindelse med undersøgelsen igangsatte DØRS et arbejde med at udvide REFORM-modellen, som er en generel, statisk ligevægtsmodel udviklet af DREAM-modelgruppen. Ea Energianalyse hjalp med at vurdere, hvordan omkostninger til CO2-reduktion kan inkluderes i REFORM-modellen. Dette inkluderede en diskussion af, hvordan modelleringsresultater for el- og fjernvarmesektoren meningsfyldt kunne overføres fra den tekniske model Balmorel, hvor el- og fjernvarme modelleres i et integreret system, til REFORM-modellen, hvor el- og varmeforsyningen er opdelt. 

Projektet løb fra november 2019 til august 2020.