Vurdering om kontrakter om gasafbrydelse og -reduktion

Regulering, virkemidler og policy | november 2022 - juni 2023

I tidligere vintre købte den danske TSO Energinet retten til at lukke eller reducere en virksomheds gasforbrug i en periode som en forsikring for at kunne afhjælpe kapacitetsproblemer med kort varsel.

Ea Energianalyse har for Energistyrelsen undersøgt potentialet i lignende kontrakter om gasafbrydelse og -reduktion for en række af beskyttede gaskunder, og hvor virksomt dette vil være ift. at reducere gasforbruget. Til forskel fra det tidligere setup for afbrydelighedskontrakter anvendt af Energinet, som blev benyttet til at dække kortvarige forsyningsproblemer, var fokus i denne analyse på længevarende reduktioner i gasforbruget til at afhjælpe den aktuelle forsyningskrise.