Investeringsanalyser

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2022

Støttefrihedsanalysen

Med klimaaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020 blev det besluttet at igangsætte en analyse af elmarkedets udvikling. En af de centrale delanalyser bestod i..

28 februar 2022

Ea deltager i Energifondens Summer School

Hver sommer afholder Energifonden arrangementet ”Summer School” for deltagere fra myndigheder, kommuner, interesseorganisationer, energiselskaber, rådgivere, NGO’ere mfl. om energisystemets udvikling inden for vedvarende energi, energibesparelser og grøn transport...

31 august 2022

2020

Vurdering af omkostninger til CO2-reduktion

I dette projekt bistod Ea Energianalyse DØRS (De Økonomiske Råds Sekretariat) i at undersøge, hvordan regeringens 70%-målsætning kan opnås mest omkostningseffektivt. Som økonomiske instrumenter blev effekten af en CO2-skat, VE-støtte..

31 august 2020

2019

Casestudier af investeringer i fjernvarme

Afledt af Energiaftalen fra 2018 og regeringens forsyningsstrategi, har Energistyrelsen gennemført en række analyser af konsekvenserne ved at ophæve produktions- og forbrugerbindinger i den kollektive varmeforsyning. Vurderingen af..

31 juli 2019