Investeringsanalyser

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2020

Vurdering af omkostninger til CO2-reduktion

I dette projekt bistod Ea Energianalyse DØRS (De Økonomiske Råds Sekretariat) i at undersøge, hvordan regeringens 70%-målsætning kan opnås mest omkostningseffektivt. Som økonomiske instrumenter blev effekten af en CO2-skat, VE-støtte..

31 august 2020

2019

Casestudier af investeringer i fjernvarme

Afledt af Energiaftalen fra 2018 og regeringens forsyningsstrategi, har Energistyrelsen gennemført en række analyser af konsekvenserne ved at ophæve produktions- og forbrugerbindinger i den kollektive varmeforsyning. Vurderingen af..

31 juli 2019

Hvor vi har arbejdet