Ilaria Sorrenti

iso | Konsulent, PhD

Kvalifikationer

Ilaria er en engageret konsulent, der er specialiseret i energisystemoptimering og løsninger med vedvarende energi. Med en stærk baggrund fra det tekniske og industrielle ingeniørfelt, med fokus på energi og vedvarende energi, har hun de nødvendige evner til at støtte den grønne omstilling.

Illarias kompetencer ligger inden for vedvarende hybrid-energisystemer, særligt med fokus på grøn brint og Power-to-X-processer. Hun arbejder med energianalyse, dimensionering af energisystemer og matematisk optimering af spidsbelastning. I forbindelse med sin PhD er Ilaria gået i dybden med den viden, hendes ekspertise bygger på, hvilket har givet hende en vidtrækkende forståelse for avancerede energisystemer. Hun har også fået indblik i kortsigtede dynamikker gennem sin viden om day-ahead markedet og energimarkedet.

Med erfaring i at lave simuleringer af langsigtede energiomstillingsscenarier, kan Ilaria udlede konklusioner baserede på statistiske værktøjer. Hendes viden dækker både over konventionelle energisystemer og vedvarende energisystemer fra et termodynamisk perspektiv. Derudover har hun aktivt taget del i flere europæiske projekter, og derved fremmet internationalt samarbejde om at løse globale energiudfordringer.

Gennem samarbejde sigter Ilaria på at integrere vedvarende energi i det fremtidige energisystem.

Professionel erfaring

  • Juli 2023 til nu: Konsulent, Ea Energy Analyses
  • Jan 2023 - Juni 2023: Post Doc, DTU Wind and Energy Systems
  • Dec 2019 - Nov 2022: PhD Studerende, DTU Wind and Energy Systems
  • 2018 - 2019: Research Assistant, Politecnico di Torino

Uddannelse

  • PhD Wind and Energy Systems, Danmarks Tekniske Universitet, 2022
  • Gæste-PhD, Business Development and Technology, Aarhus Universitet, 2022
  • MSc, Energy and Nuclear Engineering, Politecnico di Torino, 2018
  • Kandidatspeciale ved DTU Energy, Danmarks Tekniske Universitet, 2018
  • BSc, Energy Engineering, Politecnico di Torino, 2015

 

E-mail:

Tlf: 31 37 46 66

Direkte nummer: