Jonathan Lybecker Gadfelt

jlg | Student, BSc

Jonathan er i gang med sin kandidat i Sustainable Energy – Energy System Analyses ved DTU.

E-mail:

Tlf:

Direkte nummer: