EurObservER – Barometre for udviklingen af vedvarende energi i EU

EU | juni 2010 - juli 2013

I samarbejde med flere andre europæiske energiaktører har Ea Energianalyse udviklet og offentliggjort barometre for udviklingen inden for de forskellige vedvarende energisektorer i de enkelte EU-medlemslande. De offentligt tilgængelige barometre indeholder de nyeste og mest opdaterede data for hver enkelt VE-sektor, socioøkonomiske data samt positive eksempler fra de enkelte medlemslande.

Status for udviklingen i de enkelte VE-sektorer
Projektets formål er løbende at opdatere og dokumentere status inden for vedvarende energi i de enkelte EU-medlemslande for at synliggøre landenes udvikling mod opfyldelse af EU’s VE-direktiv. I de tre år Ea Energianalyse har været involveret er der publiceret 15 tematiske barometre, der præsenterer de mest opdaterede data og trends inden for otte vedvarende energisektorer samt et årligt oversigtsbarometer, der gør status for udviklingen af alle vedvarende energisektorer i de enkelte medlemslande. De otte sektorer omfatter vindenergi, solceller, solvarme og solenergi, geotermiske varmepumper, biomasse, biogas, affald og biobrændstof. Ea Energianalyse vil fortsætte med at publicere EurObservER’s barometre.

Opfyldelse af VE-direktivets mål
Projektet understøtter opfyldelsen af EU’s mål for vedvarende energi gennem synliggørelse af VE-direktivets målsætninger og anvendelse af direktivets opgørelsesmetoder samt gennem udbredelse af barometrene inden for EU. Derudover fremhæver projektet ”best practice”-eksempler på forholdet mellem nationale politikker og regionale forhold.

Projektet er støttet af ”Intelligent Energy – Europe” og udføres i samarbejde med franske Observ’ER, tyske  RENAC, hollandske ECN (Energy Center Netherlands), slovenske JSI (Jozef Stefan Institute) og polske IEO (Institute for Renewable Energies).

Ea Energianalyse leverede data til barometrene for at styrke projektets fokus på de nordiske lande. Ea Energianalyse har blandt andet haft til opgave at indhente informationer fra Danmark, Sverige og Finland fra juni 2010 til juli 2013.