Varmeplan Hovedstaden 2

Danmark | oktober 2010 - september 2011

Varmeselskaberne KE (nu HOFOR), CTR og VEKS har gennemført et fælles projekt, Varmeplan Hovedstaden 2, som havde til formål at skabe et konkret grundlag for de kommende års beslutninger om den fremtidige varmeforsyning i hovedstadsområdet.

I projektet er der opstillet og gennemregnet tre scenarier for udvikling af fjernvarmesystemet:

  1. Referencescenariet – fortsætter den nuværende udvikling. To af de store kulfyrede kraftvarmeværker omstilles til biomassefyring.
  2. Lav bio-scenariet – omstillingen af ovennævnte kraftvarmeværker gennemføres ikke.
  3. CO2-neutral-scenariet – anviser en vej til at gøre hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning CO2-neutral inden 2025.

Projektet er en opfølgning på Varmeplan Hovedstaden 1, som blev gennemført i 2008-2009 og beskrev en række udviklingsmuligheder for fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet.

Opfølgningen på Varmeplan Hovedstaden var organiseret på samme måde som Varmeplan Hovedstaden. Projektet er gennemført af de tre varmeselskaber VEKS, KE og CTR med Energianalyse som rådgiver.