Fjernvarme FUD-strategi

Danmark | januar 2011 - december 2011

Ea Energianalyse deltog sammen med Fjernvarmens Udviklingscenter, Aalborg Universitet og Rambøll i et projekt om en ny strategi for Forskning, Udvikling og Demonstration (FUD) af fjernvarmen i Danmark. Projektet var finansieret af EUDP og Dansk Fjernvarme og havde til formål at udvikle en FUD-strategi, som kan ruste fjernvarmesektoren til de omstillinger, der forventes at ske i fremtidens energisystemer i forbindelse med udfasningen af fossile brændsler, voksende krav til energibesparelser og forøget indfasning af vedvarende energikilder.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen