Reguleringsmodeller for fjernvarmesektoren

Danmark | marts 2011 - december 2011

I februar 2011 samledes repræsentanter fra fjernvarmesektoren, elsektoren, myndigheder og rådgivere ved en workshop i Dansk design Center for at drøfte fjernvarmesektorens udfordringer og den fremtidige regulering på området. Med udgangspunkt i konklusionerne herfra har Ea Energianalyse gennemført en analyse fordele og ulemper ved forskellige reguleringsmodeller for fjernvarmesektoren.

Analysen er udført i perioden april 2011 – januar 2012, og er udarbejdet for Dansk Fjernvarme, Dansk Energi, affald danmark, Renosam, Energistyrelsen og Energitilsynet, som alle deltog i følgegruppen til projektet. Analysen omfatter den nuværende regulering, erfaringer fra andre lande og andre sektorer, formål og hensyn i reguleringen samt opstilling og analyse af fire reguleringsmodeller. Analysen peger ikke på en bestemt reguleringsform, men har til formål at afdække fordele og ulemper ved forskellige reguleringsmodeller.