Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge

Geografisk | april 2011 - oktober 2011

Ea Energianalyse har for Norsk Petroleumsinstitutt gennemført en analyse af, hvordan den norske transportsektors energiforbrug og CO2-udledning kan udvikle sig frem til 2035. Formålet var at belyse forskellige faktorers indflydelse på det samlede energiforbrug, herunder effektivisering af køretøjer og anvendelse af alternative drivmidler som fx biobrændstoffer og el.

Udvikling i køretøjsbestand, energiforbrug og CO2-udledning

Til projektet blev der anvendt en regnearksmodel, som på baggrund af forudsætninger om det fremtidige transportbehov, nye køretøjers fordeling på drivmidler, samt deres energieffektivitet, muliggør en beskrivelse af bl.a. udvikling i køretøjsbestand, energiforbrug og udledning af CO2. Desuden indgik andre forudsætninger om fx iblanding af biobrændstoffer.

Analyserne viste, at der var et højdepunkt for transportsektorens samlede CO2-udledning i 2008, hvorefter det allerede registrerede fald kunne forventes at fortsætte. Dette fortsatte fald sker på trods af fortsat vækst i transportydelserne og skyldes i referencescenariet primært den forventede udvikling af mere brændstofeffektive biler. Energiforbruget viser dog en let stigning i referencescenariet frem mod 2035.