Energikortlægning og analyse af Cowichan Valley i Canada

Geografisk | maj 2011 - juni 2012

På vegne af Cowichan Valley Regional District (CVRD) på Vancouver Island i Canada gennemførte Ea Energianalyse i samarbejde med Geographic Resource Analysis & Science A/S (GRAS) en energikortlægning og analyse af det regionale energisystem.

Projektets mål var at bidrage til at forme​ ​retningslinjerne for den fremtidige energiudvikling og at analysere mulighederne for en robust energistrategi. Projektet skulle desuden analysere mulige placeringer af energianlæg samt vejlede om fremtidig infrastruktur.

Projektet omfattede bl.a. følgende opgaver:

  • GIS-kortlægning og analyse af mulige vedvarende energikilder, herunder vindkraft, solvarme, mikro-vandkraft, biomasse og affald med henblik på større egenforsyning
  • GIS-kortlægning og analyse af tætheden i energiforbruget, bl.a. for at vurdere mulighederne for fjernvarme
  • Scenarier for udvikling af energisystemet frem mod 2050

Projektet startede i maj 2011 og blev afsluttet i juni 2012.