Biomassehandlingsplan for Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Affald, bioenergi, geotermi | januar 2012 - august 2012

Den danske del af det EU-finansierede ENERCOAST-projekt ledes af Agro Business Park/INBIOM og tager sit udgangspunkt i biomassepotentialet i Region Midtjylland, nærmere bestemt Norddjurs, Syddjurs og Randers kommuner.

Handlingsplan for øget produktion og anvendelse af biomasse

Som en del af ENERCOAST-projektet har Ea Energianalyse udarbejdet en handlingsplan for biomasse til energiproduktion for de tre kommuner. Handlingsplanen dækker de kommende 10 år.

Opgaven bestod af tre hoveddele:

  • En ressourceanalyse, som omhandler ressourcepotentialet i de tre kommuner, udbyttet ved at anvende landbrugs- og skovarealerne til øget biomasseproduktion og de miljømæssige konsekvenser herved.
  • En anvendelsesanalyse, som omhandler afsætningen og den tekniske anvendelse af biomassen i energiforsyningen.
  • En opstilling af en konkret biomassehandlingsplan for hver af de tre kommuner med anbefalinger til såvel de kommunale myndigheder som til andre kommuner, der ønsker at igangsætte lignende arbejde.