CPH Clean Cab

Danmark | april 2012 - januar 2014

En af de helt store udfordringer ved at gøre energisystemet uafhængigt af fossile brændsler er transportsektoren. En række analyser peger på, at elbiler vil udgøre en væsentlig del af løsningen på længere sigt.

Ea Energianalyse har for Taxa 4×35 i efteråret 2011 undersøgt barrierer og muligheder for eltaxaer og identificerede krav til elbiler og ladeteknologier, for at de kan anvendes til taxakørsel. Læs mere om projektet L-taxa

Taxa 4×35 har herefter i samarbejde med et antal vognmænd, Better Place, Clean Charge og Ea Energianalyse, og med tilskud fra Trafikstyrelsen gennemført et forsøg med elbiler som taxaer.

I projektet blev indkøbt og afprøvet 2 elbiler med batteriskifteteknologi. Det var oprindeligt planen at 4 elbiler med 2 forskellige ladeteknologier skulle afprøves. Grundet Better Places konkurs midt i projektforløbet kunne projektet ikke gennemføres i sit oprindelige omfang, men blev reduceret og afsluttet før tid. Det blev vurderet at det efter Better Place konkurs ikke var realistisk at få opbakning blandt vognmændene til at gå videre med det andet teknologispor, nemlig hurtigladeteknologien. Det blev derfor i projektet kun kortvarigt undersøgt i hvilken grad elbiler og batteriskifteteknologien egner sig til taxakørsel.

På trods af vanskelighederne i forbindelse med Better Places konkurs bevarede begge vognmænd en positiv indstilling til elbiler, men var kritiske over for den uventet lave rækkevidde. Den overordnede erfaring fra projektet var, at rækkevidden skal op på flere hundrede kilometer før elbilen er relevant som taxaer i almindelig kørsel. De elbiler der i dag er tilgængelige med så høj rækkevidde (Tesla) vurderes dog at være for dyre i investering og med for høj usikkerhed om gensalgsværdien til at kunne indgå som Taxa i almindelig kørsel.

Ea Energianalyse har bidraget med at organisere og dokumentere projektet samt gennemføre statistiske analyser af kørsels- og lademønstre, interview, beregninger af CO2 besparelser og økonomiske analyser for at evaluere driftserfaringerne for elbilerne anvendt som taxaer.