L-taxa

Danmark | maj 2011 - marts 2012

I dette forprojekt blev et flådeprojekt for Taxa 4X35, hvor 30 el-taxaer skal anskaffes og demonstreres, forberedt. Som en del af forprojektet undersøgtes eksisterende erfaringer med el-taxaer og andre el-flådebiler, og barrierer og muligheder for anvendelse af elbiler inden for taxabranchen blev afdækket.


Krav til el-biler for, at de kan anvendes til taxaer, blev identificeret, og forskellige elbil-teknologier sammenlignet med henblik på at udvælge teknologier til demonstrationsprojektet. Desuden blev taxaers kørselsmønstre analyseret, og der blev opstillet en model for økonomien for vognmændene i demonstrationsperioden.


Projektet blev igangsat af Taxa 4×35. Øvrige deltagere i projektet var Teknologisk Institut og Ea Energianalyse. Forprojektetet er støttet af Energistyrelsens Forsøgsordning for Elbiler.