Biogas af husholdningsaffald – Screening af teknologier

Affald, bioenergi, geotermi | juni 2012 - juli 2012

Københavns Kommune har i maj 2012 fremlagt udkast til en Klimaplan, hvorved København forventes at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. I denne forbindelse har det været diskuteret, hvordan affald fremover skal indgå i energisystemet.

Projektet giver et overblik over de forskellige teknologiske muligheder for at bioforgasse kildesorteret organisk husholdningsaffald, deres udviklingsstade og anvendelse i udlandet. Rapporten giver en overordnet vurdering af de fremtidige muligheder for behandling af organisk husholdningsaffald i Københavns Kommune.