Varmeplan Hovedstaden 3

Danmark | oktober 2012 - oktober 2014

Varmeselskaberne CTR, HOFOR og VEKS har gennemført Varmeplan Hovedstadens tredje fase (VPH3). Der er gennemført analyser af udviklingen af hovedstadsområdets fjernvarmesystem frem mod 2050. Ligesom i de to foregående assisterede Ea Energianalyse som rådgivere i projektets tredje fase.

Projektet har analyseret tre forskellige veje til en CO2-neutral fjernvarmeforsyning, og der peges på, at det såkaldte Alternativ 1 er den bedste vej at gå. I dette scenarie satses på kort sigt på biomasse i stedet for kul på Amagerværket og Avedøreværket for at sikre opfyldelse af målsætningen om CO2-neutral fjernvarme til hovedstadsområdet i 2025.

Biomasse og kraftvarme er den rette vej at gå på nuværende tidspunkt, hvis de ambitiøse klimamål skal nås, og en rimelig varmepris samtidig skal sikres. Samtidig peger scenariet på, at alternative teknologier så som varmepumper og geotermi skal videreudvikles og gradvist indfases i fjernvarmesystemet for at diversificere forsyningen og reducere biomasseforbruget.

Projektet havde følgende særskilte formål:

  • At analysere og afstemme de større investeringer, der skal foretages i net og produktion de næste 10-15 år.
  • At aftegne perspektivscenarier for fjernvarmeforsyningen frem mod 2050, herunder vurdere biomassens rolle i fjernvarmeforsyningen på længere sigt.
  • At analysere udviklingen af varmemarkedet frem mod 2050.
  • At analysere affaldsforbrændingsanlæggenes rolle i fjernvarmeforsyningen i fremtiden.
  • At informere og involvere ejerkommuner og andre interessenter om udviklingen af hovedstadsområdets fjernvarmesystem.
  • At skabe grundlag for at vurdere eventuelt øget sammenbygning med varmenet i bl.a. Nordsjælland.
  • At analysere og kvantificere fjernvarmesystemet i hovedstadsområdets muligheder for at bidrage til indpasning af fluktuerende elproduktion i fremtidens energisystem.

Formålet med Varmeplan Hovedstadens tredje fase var at videreudbygge et afstemt grundlag for de beslutninger, som de tre selskaber står over for de kommende år, samt at danne grundlag for selskabernes kommunikation med interessenterne.