Biogas Taskforce

Affald, bioenergi, geotermi | maj 2012 - februar 2013

I forbindelse med Energiaftalen fra marts 2012 blev det aftalt at etablere en Biogas Taskforce, som havde til opgave at følge op på målsætningen om at udnytte op til 50% af husdyrgødningen til biogas i 2020 og identificere eventuelle barrierer for denne biogasudbygning.

Ea Energianalyse har sammen med PlanEnergi været hovedkonsulent for Biogas Taskforce og skulle i løbet af projektet blandt andet bistå med at analysere, hvordan biogas mest hensigtsmæssigt integreres i det danske energisystem set ud fra både et samfundsøkonomisk og selskabsøkonomisk synspunkt.