Perspektiver for gas i transportsektoren

Danmark | oktober 2012 - oktober 2013

Ea Energianalyse har udarbejdet en scenarieanalyse af anvendelse af gas i transportsektoren. Scenarieanalysen havde til formål at beskrive en mulig udvikling for anvendelse af gas i transportsektoren og de deraf følgende konsekvenser for CO2-emission og energiforbrug.

I analysen indgik modelberegninger, der tager højde for udviklingen i køretøjsbestanden for på den baggrund at kunne vurdere mulige introduktionsrater for gaskøretøjer indenfor forskellige segmenter indenfor vejtransport.

Foreløbige konklusioner fra analysen blev præsenteret på konferencen “Grøn gas til transport” i Skive 31. januar til 1. februar 2013.