Fremtidens fjernvarmeforsyning i TVIS-området

Danmark | januar 2013 - marts 2013

Ea Energianalyse har vurderet den fremtidige varmeproduktion i Trekantsområdet for TVIS’ ejerkommuner, Vejle, Fredericia, Middelfart og Kolding. Herunder er mulighederne for anvendelse af nye varmeproduktionsteknologier i TVIS’ fjernvarmesystem undersøgt.

Baggrunden var blandt andet, at den eksisterende naturgasvarme fra Skærbækværket var relativt dyr, og at aftalen om varmelevering fra Skærbækværket med DONG Energy udløber i 2017. Dette giver mulighed for et brændsels- eller teknologiskift til en anden billigere varmeleverance med lavere CO2 emission.

På baggrund af en gennemgang af de tekniske muligheder for varmeforsyningen i Trekantområdet og en analyse af varmeomkostningerne ved de forskellige teknologier blev 5 alternative scenarier for fremtidens varmeforsyning i Trekantområdet opstillet.

I scenarierne blev forskellige grader af udbygning med nye teknologier og vedvarende energi kombineret. Scenarierne blev vurderet ud fra kriterier vedrørende økonomi, forsyningssikkerhed, klima-påvirkning og VE, lokale miljøforhold, lokal beskæftigelse, fremtidssikring, samspil med elsystemet, politisk robusthed og risici.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen