Fremtidens Elpristavle

Danmark | januar 2013 - marts 2013

En god elpristavle kan være ét blandt flere instrumenter til at fremme et mere effektivt detailmarked. Interesserede forbrugere vil med elpristavlen kunne foretage et informeret valg mellem produkttype, pris, miljøforhold og leverandør.

Elforsyningens regulering i Danmark

I Energiaftalen fra marts 2012 er det fastlagt, at der skal gennemføres et dybdegående eftersyn af reguleringen af den danske elforsyningssektor. Regeringen har i den forbindelse nedsat et el-reguleringsudvalg (”Reguleringsudvalget”) med deltagelse af branchens interessenter og en række sagkyndige til at gennemføre eftersynet.

Udvalget skal blandt andet undersøge, om konkurrencen og markedsstrukturen på detailmarkedet er tilfredsstillende, og hvorvidt forbrugernes adgang til el sikres til konkurrencedygtige priser. Udvalget skal tillige undersøge forbrugernes beskyttelse og muligheder for at agere på det liberaliserede marked. Udvalgets arbejde slutter i 2014.

Elpristavlen under udvikling

Ea Energianalyse har udarbejdet en analyse af Elpristavlen for Reguleringsudvalget, som omfatter aktuelle ændringer af elmarkedet i dag, der er relevante for udformningen af fremtidens Elpristavle.

Analysen indeholder derfor en gennemgang af en række mulige forbedringer, som kunne indarbejdes i forbindelse med en ny elpristavle, samt en gennemgang af hvilke muligheder der er for organisering og drift af Elpristavlen i fremtiden.

Analysen bygger på fokusgruppeinterview af forbrugere, interviews af danske og udenlandske aktører, et studie af udenlandske elpristavler og test af en række enkle købsstrategier. Analysen tager sit udgangspunkt i en forbrugersynsvinkel.

Målet med projektet var at skabe et grundlag for, at Reguleringsudvalget kunne give anbefalinger i forhold til udformning og organisering af en fremtidig elpristavle.