Fremtidens Elpristavle

Danmark | januar 2013 - marts 2013

En god elpristavle kan være ét blandt flere instrumenter til at fremme et mere effektivt detailmarked. Interesserede forbrugere vil med elpristavlen kunne foretage et informeret valg mellem produkttype, pris, miljøforhold og leverandør.

Elforsyningens regulering i Danmark

I Energiaftalen fra marts 2012 blev det fastlagt, at der skulle gennemføres et dybdegående eftersyn af reguleringen af den danske elforsyningssektor. Regeringen nedsatte i den forbindelse et el-reguleringsudvalg (”Reguleringsudvalget”) med deltagelse af branchens interessenter og en række sagkyndige til at gennemføre eftersynet.

Udvalget skulle blandt andet undersøge, om konkurrencen og markedsstrukturen på detailmarkedet var tilfredsstillende, og hvorvidt forbrugernes adgang til el til konkurrencedygtige priser var sikret. Udvalget skulle tillige undersøge forbrugernes beskyttelse og muligheder for at agere på det liberaliserede marked. Udvalgets arbejde sluttede i 2014.

Elpristavlen under udvikling

Ea Energianalyse udarbejdede en analyse af Elpristavlen for Reguleringsudvalget, som omfattede aktuelle ændringer af elmarkedet, der var relevante for udformningen af fremtidens Elpristavle.

Analysen indeholdt derfor en gennemgang af en række mulige forbedringer, som kunne indarbejdes i forbindelse med en ny elpristavle, samt en gennemgang af, hvilke muligheder der var for organisering og drift af Elpristavlen i fremtiden.

Analysen byggede på fokusgruppeinterview af forbrugere, interviews af danske og udenlandske aktører, et studie af udenlandske elpristavler og test af en række enkle købsstrategier. Analysen tog sit udgangspunkt i en forbrugersynsvinkel.

Målet med projektet var at skabe et grundlag for, at Reguleringsudvalget kunne give anbefalinger i forhold til udformning og organisering af en fremtidig elpristavle.