Fremtidens transportteknologier i Europa

EU | februar 2013 - december 2013

Ea Energianalyse har undersøgt næste generations transportteknologier for Toyota Motor Europe. I undersøgelsen er biler med forbrændingsmotorer, brint-, naturgas- og elbiler samt hybridbiler blevet sammenlignet med fokus på blandt andet økonomi, CO2-udledning, energieffektivitet og forsyningssikkerhed.

CO2 udledning fra transport udgør væsentlige udfordringer

CO2 udledning fra transport repræsenterer en af de sværeste udfordringer relateret til afbødning af klimaforandringer på EU niveau, hvilket resulterede i transportstrategien fra marts 2011: ‘Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system’, hvor målet er at reducere udledning af drivhusgasser fra transport med 60 % i 2050.

Identifikation af de vigtigste drivkræfter og barrierer

Der er opstillet scenarier for 2020, 2030 og 2050, hvor det er blevet undersøgt, hvilke drivkræfter og barrierer, der er de vigtigste i opnåelsen af EU’s transportstrategi om at udledningen af drivhusgasser fra transport skal reduceres.