Demonstration af alternativer til olie- og naturgasfyr

Danmark | juli 2013 - januar 2016

Som en del af energiaftalen fra 2012, blev det besluttet, at se på alternativer til olie- og naturgasfyr, med henblik på en omstilling til vedvarende energi. I forlængelse deraf, blev en række demonstrationsprojekter gennemført, hvor fokus var på at gøre det mere attraktivt for bygningsejere med olie- og gasfyr at konvertere til en VE-baseret opvarmningsform som f.eks. varmepumper.

Ea Energianalyse deltog i et projekt med fokus på at afprøve nye forretningskoncepter for varmepumper, og derigennem er en ny forretningsmodel afprøvet. Det er en ESCO-lignende forretningsmodel, hvor kunderne i stedet for at købe en varmepumpe alene betaler for den varme, de bruger, mens et driftsselskab står for resten. Derudover er forskellige teknologier afprøvet, bl.a. varmepumper tilsluttet et kollektivt jordslangeanlæg samt en kombination af varmepumper og naturgasfyr.

Formålet med denne analyse var at undersøge, hvorvidt forretningskoncepterne i demonstrationsprojektet var konkurrencedygtige ud fra henholdsvis et privat og et samfundsøkonomisk perspektiv.

Ea Energianalyse indgik i et konsortium med Insero Energy (projektleder), EXERGI Partners NIRAS, Brædstrup Fjernvarme og OK a.m.b.a. og projektet blev udført for Energistyrelsen. Ea Energianalyses rolle i projektet var at analysere erfaringerne fra demonstrationsprojekterne i forhold til den langsigtede omstilling af energisystemet.

Som afslutning på projektet blev en konference afholdt d. 21. januar 2016, hvor Partner Anders Kofoed-Wiuff præsenterede resultaterne fra projektet.