CITIES – IT-Intelligente energisystemer i byer

Danmark | januar 2014 - december 2018

Ea Energianalyse deltager i projektet CITIES (Centre for IT-Intelligent Energy Systems in Cities), ledet af DTU og Aalborg Universitet.

Formålet med CITIES er at udvikle redskaber til gennemførelse af integrerede energisystemløsninger. Målet er at udnytte den latente fleksibilitet i energisystemet gennem intelligent integration og planlægning, og derved etablere en realistisk vej frem mod at opnå uafhængighed af fossile brændstoffer.

Projektet går ud på at forske og udvikle metoder og avancerede informations-og kommunikationsteknologiløsninger (ITC solutions) til analyse, drift og udvikling af fuldt integrerede energisystemer i byområder. Herunder også kortsigtede operationelle modeller som input til langsigtede planlægningsmodeller.

Projektets CITIES etablerer et forskningscenter, der integrerer alle aspekter af energisystemet, herunder gas, el, fjernvarme / -køling og biomasse, med henblik på at udvikle metoder til at forudsige, kontrollere og optimere deres samspil.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen