Skifergas i Europa

EU | januar 2014 - november 2014

På vegne af en kunde i den private sektor har Ea Energianalyse undersøgt de potentielle tekniske, økonomiske, lovgivningsmæssige, politiske og miljømæssige udfordringer forbundet med udvinding af skifergas i Europa. Undersøgelsen skitserer de sandsynlige konsekvenser af skifergas-udvinding i Europa og fremhæver effekterne af skifergas’ konkurrenceevne i forhold til andre tilgængelige energikilder, skifergas’ indvirkning på energiinfrastruktur og planlægning, samt skifergas’ potentielle rolle i en fremtid med bæredygtig energi. De fire centrale elementer i analysen var:

  • En generel beskrivelse af naturgas, herunder: markeder, udbud, efterspørgsel, handel, prissætning osv.
  • En beskrivelse af den amerikanske skifergasudvikling og dens deraf følgende økonomiske, miljømæssige og geopolitiske virkninger.
  • Potentiale og udfordringer forbundet med skifergasudvikling i Europa, med fokus på Polen og Storbritannien.
  • En scenarieanalyse, der illustrerer den rolle naturgas spiller i europæiske energiscenarier, og de mulige effekter af lavere naturgaspriser som følge af øget europæisk skifergasproduktion.