Biomassepriser an forbrugssted

Affald, bioenergi, geotermi | juni 2014 - september 2014

Ea Energianalyse har for Energistyrelsen udarbejdet prisfremskrivning for biomasse an forbrugssted, hvor en del af opgaven var at udvikle en enkel metode til prisfremskrivninger af biomasse an forbrugssted baseret på CIF priser.

Der blev foretaget beregninger på træpiller, træflis og halm, både i relation til industri, husholdninger og varmeværker. Metoden tog højde for, at træpiller importeres, at halm produceres i Danmark, og at træflis både kan være importeret og indenlandsk produceret. Der blev set på udviklingen i 2012, samt på perioden 2015-2050 fordelt på femårsintervaller. Som en del af opgaven blev et regneark leveret til fremover at kunne omregne CIF-priser til relevante priser an forbrugssted.

Prisfremskrivningerne anvendes til Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, der opdateres og udgives jævnligt til brug for økonomiske analyser.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen