Energispareforpligtelse i Taiwan

Regulering, virkemidler og policy | juni 2014 - november 2014

Ea Energianalyse har udført en undersøgelse for Industrial Technology Research Institute (ITRI) i Taiwan. Formålet med projektet var at analysere, hvordan man bedst planlægger og implementere en energispareforpligtelse i Taiwan baseret på internationale erfaringer. Projektet omfattede følgende delelementer:

  • Energispareforpligtelsen i Danmark
  • International sammenlignende analyse
  • Forundersøgelse af en energispareforpligtelse i Taiwan
  • Præsentation af resultater

Fokus var på den danske energispareforpligtelse med inddragelse af eksemler fra Frankrig, Italien, Polen, Englang og Vermont. Endvidere var formålet at diskutere relevansen og muligheden for at indfører en energispareforpligtelse i Taiwan. Analysen blev brugt som grundlag for en workshop i oktober 2014 med centrale aktører i Taipei, Taiwan.