National politik for Renewable Energy Feed-in Tariff i Zambia

Regulering, virkemidler og policy | juli 2014 - juni 2015

Zambia er rig på ressourcer til vedvarende energi, deriblandt biomasse, sol, vind og vand. Til trods for et stort potentiale for produktion af el baseret på vedvarende kilder, er udnyttelsen af disse energikilder stadigvæk meget lav. Ministeriet for miner, energi og vandudvikling har derfor undersøgt mulighederne for at introducere en politik for Renewable Energy Feed-in Tariff (REFIT).

Ea Energianalyse assisterede, sammen med Innovate Energy Pty Ltd. og SEE Sustainable Energy and Environment, det zambiske energiministerie i at udvikle en REFIT politik som giver retningslinjer til de forskellige interessenter, der arbejder med at udnytte de rene energiteknologier i Zambia med fokus på private investeringer.

Projektet indeholdt følgende komponenter:

  • Udvikling af politik baseret på konsulentrådgivning og konsensus med interessenter hele vejen fra det oprindelige koncept til det endelige politikudkast.
  • Uddannelse af højtstående beslutningstagere i REFIT konceptet, og forberede dem på implementeringen.
  • Etablere en politisk baggrund om udviklingen af rene energiteknologier og innovative processer i energiministeriet.
  • Udviklingen af en avoided cost tariff justification, som kan bruges midlertidigt imens REFIT politikken bliver udviklet.

Ea Energianalyse var ansvarlig for udviklingen af metodologien bag og udviklingen af REFIT politikken samt levere viden om energiteknologier. Afslutningsvist arrangerede Ea Energianalyse den sidste workshop for interessenter.