Varmelager i Høje Taastrup

Danmark | marts 2015 - oktober 2015

Varmeplan Hovedstaden 3 pegede på, at der kan være teknisk og økonomisk fornuft i at øge varmelagerkapaciteten betydeligt i hovedstadsområdets fjernvarmesystem. Der var på dette tidspunkt i hovedstadsområdets sammenhængende fjernvarmesystem kun lagerkapacitet til 1-2 timers forsyning. Til sammenligning havde mange decentrale fjernvarmesystemer lagerkapacitet til at forsyne systemerne i 8-12 timer.

I forbindelse med ”Høje Taastrup Going Green” så man på mulighederne for at etablere et større damvarmelager, og Ea Energianalyse undersøgte derfor planerne om at anlægge varmelageret i Kallerup Grusgrav. Målet for analysen var at fastlægge, om driften af varmelageret primært ville blive som korttids- eller langtidslager, samt at kvantificere de økonomiske konsekvenser af etablering af varmelageret, dels i et systemperspektiv og dels for de enkelte aktører.

Konklusionen var, at der potentielt er god økonomi i et damvarmelager tilpasset behovet i Høje Taastrup. Der kan dog være store økonomiske fordele ved at vælge andre placeringer end den, der oprindeligt blev foreslået.

Ea Energianalyse udførte analyserne for Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS).