Varmelager i Høje Taastrup

Danmark | marts 2015 - oktober 2015

Varmeplan Hovedstaden 3 pegede på, at der kan være teknisk og økonomisk fornuft i at øge varmelagerkapaciteten betydeligt i hovedstadsområdets fjernvarmesystem. Der var på dette tidspunkt i hovedstadsområdets sammenhængende fjernvarmesystem kun lagerkapacitet til 1-2 timers forsyning. Til sammenligning havde mange decentrale fjernvarmesystemer lagerkapacitet til at forsyne systemerne i 8-12 timer.

I forbindelse med ”Høje Taastrup Going Green” så man på mulighederne for at etablere et større damvarmelager, og Ea Energianalyse undersøgte derfor planerne om at anlægge varmelageret i Kallerup Grusgrav. Målet for analysen var at fastlægge, om driften af varmelageret primært ville blive som korttids- eller langtidslager, samt at kvantificere de økonomiske konsekvenser af etablering af varmelageret, dels i et systemperspektiv og dels for de enkelte aktører.

Konklusionen var, at der potentielt er god økonomi i et damvarmelager tilpasset behovet i Høje Taastrup. Der kan dog være store økonomiske fordele ved at vælge andre placeringer end den, der oprindeligt blev foreslået.

Ea Energianalyse udførte analyserne for Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS).

Hvor vi har arbejdet