Energiafgifter og -tilskud i Danmark

Danmark | april 2015 - juni 2015

Afgifter på energiområdet tjener to formål. Udover at skaffe provenu til staten, fremmer afgifter klima- og energipolitiske målsætninger. Elforbrug og fossile brændsler, der anvendes til opvarmningsformål, er pålagt betydelige afgifter, mens vedvarende energi er undtaget for afgifter. Det giver et væsentligt incitament til at udskifte kul og naturgas med biomasse og solvarme. I transportsektoren er biobrændstof som hovedregel pålagt samme afgiftsstruktur.

Ea Energianalyse udarbejdede et overblik over det danske tilskuds- og afgiftssystem for Fåborg-Midtfyn kommune i forbindelse med Energiplan Fyn. Desuden blev anbefalinger givet til, hvilke afgifter, der kunne ændres for at give de nødvendige incitamenter til at understøtte en grøn omstilling af det danske energisystem.

Analysen omfattede følgende emneområder: Brændsler, emissioner, tariffer, varme- og kraftvarmeværker, VE el-produktion, Energiselskabernes spareforpligtigelse, varmepumper og elpatroner, overskudsvarme samt transport.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen