Beregning af økonomien i LED-belysning

Danmark | juli 2015 - september 2015

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet oprettede som en del af Vækstaftalen af 14. juli 2014 Energisparesekretariatet for energibesparelser i private erhvervsvirksomheder. Sekretariatet hørte under Energistyrelsen og skulle supplere de øvrige ordninger til fremme af energibesparelser i private erhverv.

Et fokusområde for sekretariatet det første år var belysning i detailhandlen, hvor der stadig var et signifikant potentiale for energibesparelser. Tidligere undersøgelser havde peget på, at flere aktører inden for detailhandlen efterspurgte et neutralt og troværdigt regneværktøj i forbindelse med beslutningsprocessen omkring udskiftning af belysning.

På vegne af Energisparesekretariatet foretog Ea Energianalyse i samarbejde med Energy Piano og IT Energy:

  1. En afdækning af behovet for et simpelt regneværktøj blandt potentielle brugere som beskæftiger sig med belysning inden for detailhandel.
  2. Udvikling og test af en prototype for et regneværktøj, der kunne beregne energi- og økonomibesparelsen ved udskiftning af nuværende belysning med LED-belysning.
  3. En vurdering af, om værktøjet potentielt kunne anvendes som led i energiselskabernes standardmetode for opgørelse af energibesparelser ved udskiftning af belysning i detailhandlen.

Opgaven omfattede desuden en gennemgang af eksisterende internetbaserede eller app-baserede lysværktøjer i Danmark og globalt.